Privacyverklaring

Polder’s maan
jaagkade 3
1871 PM Groet
Tel.31 6 47495331
www.poldersmaan.nl

Wij werkzaam en wonend in Polder’s maan hebben privacy hoog in het vaandel, gaan hier respectvol mee om. De klant dient voor het gebruiken en verzamelen van zijn gegevens toestemming te verlenen; als dit geweigerd wordt is het vrijwel onmogelijk om hier te kunnen verblijven. Gegevens worden verzameld per telefoon, mail of in persoon als er in kontakt wordt getreden over wat hier wordt aangeboden. Het gaat dan om naam, postadres, mailadres, telefoonnummer; ook komt het rekeningnummer van de klant in onze administratie terecht. Deze gegevens zijn nodig om een contractje en betaling te regelen, in geval van vragen met u in kontakt te kunnen treden, u zo nodig van veranderingen op de hoogte te kunnen brengen en last but not least moeten de gegevens bij wet een aantal jaren In de administratie bewaard blijven. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. De klant heeft recht op inzage/correctie/verwijdering van zijn gegevens; verzoek hierover kan altijd gedaan worden. De bescherming van uw gegevens is onze taak. Bij de indruk dat hier een potje van wordt gemaakt kunt u kontakt met ons opnemen.
Wij werken wel met derden die hier diensten verlenen. Degenen die de administratie onder ogen krijgen hebben afgesproken hiermee zorgvuldig om te gaan.
Nog een aanvullend puntje wat betreft privacy. Het kan zijn dat mensen die hier verblijven het niet op prijs stellen dat er foto’s of filmpjes worden gemaakt en zeker niet dat het zonder toestemming wordt verspreid. Wij hier zijn er geen voorstander van om alles maar vast te leggen; meer geniet van wat er op dat moment is.
Groet, Familie De Boer